Ceļavējš cilvēku ciltij

Ceļavējš cilvēku ciltij

ISBN kods: 9789984829500

Izdevējs: Latviešu valodas aģentūra

Autors: Māris Baltiņš, Inda Druviete

Vāki: Mīkstie vāki

Pievienots virja.lv: 06.11.2017

„Vairumam cilvēku valoda nebūt nav tikai artikulētu zīmju sistēma, cilvēku sazināšanās un domāšanas līdzeklis, cilvēka kā sabiedriskas būtnes pazīme, cilvēces kultūras produkts, pastāvēšanas un attīstības priekšnosacījums. Valoda nav arī tikai ikdienā izmantojams darbarīks, kas praktiskas nepieciešamības labad dažkārt asināms vai nomaināms pret ērtāku un izdevīgāku. Valoda ir arī būtiska personības pašapzināšanās daļa, un tās nozīmīgums nebūt nav saistāms tikai ar materiālo vai nemateriālo labumu apjomu, ko varam iegūt ar šīs valodas starpniecību.”

Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi valodnieku Māra Baltiņa un Inas Druvietes populārzinātnisku grāmatu „Ceļavējš cilvēku ciltij: valoda sabiedrībā”. Grāmatas astoņās nodaļās ir apskatīti jautājumi par valodas izcelšanos un cilvēka evolūciju, valodas funkcijām un lietojumu, valodas apguves mehānismu un valodas prasmi, aprakstīta pasaules valodu daudzveidība un to klasifikācijas tradīcijas, valodu kontakti, to cēloņi un sekas, valodas eksistences paveidi, rakstības izveide un tās loma, kā arī valodas situācijas nozīmīgie komponenti un valodas politikas nozīme valodu konkurences apstākļos.

Autori snieguši bagātīgu interesantu piemēru klāstu par dažādām valodām dažādās pasaules malās, kas palīdzēs ikvienam lasītājam izprast teorētiskās atziņas un saskatīt valodas un sabiedrības attīstības likumsakarības: ar ko atšķiras cilvēku un citu dzīvnieku sugu un pat augu komunikācija, kā saistīta divkājība jeb bipedālisms un artikulētas valodas izveide, vai pērtiķi var iemācīties runāt, cik vecs ir Visums un cik jauna ir valoda, vai valoda ir tikai gramatikas zināšanas, vai doma ir tas pats, kas valoda, kāpēc topošajām māmiņām iesaka klausīties Mocarta skaņdarbus, vai ir iespējamas vairākas pirmās valodas, kas ir aukļu valoda un kurš ir kritiskais periods valodas apguvē, cik labi ir jāprot cita valoda, lai cilvēku varētu uzskatīt par bilingvu, kurā vecumā vislabāk mācīties otro valodu, vai visas pasaules valodas cēlušās no viena avota, cik valodu ir pasaulē un pēc kādiem kritērijiem šķir valodas, kā politika un reliģija var mainīt valodu skaitu un ainu pasaulē, kas ir klingons, kvenjas valoda un sindarīnu valoda, kāpēc cilvēks sāka pierakstīt pasauli un ar ko rakstība atšķiras no zīmējuma vai atsevišķas simboliskas zīmes, kādos apstākļos iestājas valodas nāve un vai ir iespējama valodas atdzimšana, vai dažādas sociālās grupas runā atšķirīgi, vai sievietes un vīrieši runā atšķirīgi, kādas valodas lietojuma jomas ir nozīmīgas valodas noturībai, kāda nozīme valodas noturībā ir lingvistiskajai attieksmei, kas ir valodas statuss, kāpēc Latvijā noteikta viena valsts valoda, vai Latvijā ir autohtonās minoritātes, kādas ir jaunākās pieejas valodu mācīšanā, vai visu valodā var un vajag standartizēt, kad un kā vārds kļūst par terminu.

Autori viegli lasāmā valodā aprakstījuši faktorus un apstākļus, kas ietekmē gan to, kā mēs runājam, gan to, kā attīstās valodas. Tāpēc šī grāmata būs labs ievads valodas plašajā pasaulē dažādu valodniecības studiju programmu studentiem, interesanta un saprotama skolēniem, labs palīgs skolotājiem un augstskolu lektoriem, kā arī ikvienam, kas interesējas par valodu.

19.48€ (ar PVN)

Atpakaļ
Izdevēji
Vēl nav preču