Administratīvās tiesības (4.papildinātais un pārstrādātais izdevums)

Administratīvās tiesības (4.papildinātais un pārstrādātais izdevums)

ISBN kods: 9789934543166

Izdevējs: Biznesa augstskola Turība

Autors: Jānis Načisčionis

Vāki: Mīkstie vāki

Pievienots virja.lv: 02.08.2018

Monogrāfijas ceturtais, papildinātais un pārstrādātais izdevums turpina svarīgāko administratīvo tiesību institūtu, kategoriju izpēti un analīzi, to savstarpējo mijiedarbību un atkarību.
Grāmata ir papildināta ar atsevišķām nodaļām, kas sniedz ieskatu publiskās pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidē, publiskās pārvaldes iestāžu kompetences tiesiskā regulējuma attīstībā, kā arī publiskās pārvaldes iekšējās kontroles, tiesu kontroles, valsts kontroles un konstitucionālās kontroles (uzraudzības) jautājumos. Ir pecizēta autora nostāja par publiskajiem līgumiem un papildināta nodaļa par tiesībsargu (ombudsmenu) Latvijas Republikā. Grāmata sagatavota kā zinātnisks pētījums par administratīvo tiesību būtību, tiesību avotiem, subjektiem, to kompetenci un kontroli publiskā pārvaldē. Tā adresēta visiem interesentiem, bet galvenokārt publiskās pārvaldes iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, praktizējošiem juristiem, zinātniekiem, kā arī studējošiem, lai palīdzētu apgūt vispārējās administratīvās tiesības un sagatavotos speciālo administratīvo tiesību apguvei.

17.00€ (ar PVN)

Atpakaļ
Izdevēji
Vēl nav preču